Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επαναφορά της προσωπικής διαφοράς

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr           
                                                                                                    
Αθήνα, 18-8-2017
Αρ. Πρωτ. : 7134
                                                                   Προς:  Τον Υπουργό Εσωτερικών
                                                                                κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

                                                                   Κοιν.:  1.  Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών
                                                                                   κ.  Πουλάκη.
                                                                              2.  Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
                                                                              3.  Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Επαναφορά της προσωπικής διαφοράς.

Κε Υπουργέ,

Στον πρόσφατο Νόμο 4483/2017 και στο άρθρο 99 αυτού, επαναχορηγείται αναδρομικά η προσωπική διαφορά σε κατηγορίες υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και σε όσους Μηχανικούς μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες με τη διαδικασία της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθ. 30 του ν. 4223/2013. 
Εξαιρούνται όμως όσοι μετετάχθησαν λίγο πριν το 2013, με βάση τις διατάξεις του νόμου ν. 3386/2005 (άρθ.89) που αφορούσε τη χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετάταξη στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης. Η έλλειψη πρόβλεψης και για αυτή την περίπτωση υπαλλήλων –εκτιμούμε όχι λόγω πρόθεσης- δημιουργεί ανισότητα και απόλυτα δικαιολογημένη αίσθηση αδικίας, μια και παραμένουν οι μοναδικοί μηχανικοί που δε θα τους επαναχορηγηθεί (και αναδρομικά) η προσωπική διαφορά. Επιπρόσθετα δε στηρίζεται πουθενά καθώς δεν βασίζεται σε διαφορετικό τρόπο μετάταξης, μια και στις δύο περιπτώσεις η μετάταξη έγινε οικειοθελώς, απλά βάσει διαφορετικών Νόμων.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να αποκαταστήσετε στο επίμαχο άρθρο (99) και τις περιπτώσεις όσων μετατάχθηκαν, με βάση τις διατάξεις του νόμου ν. 3386/2005 (άρθ.89), καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που τυχόν δεν είναι σε γνώση μας, αλλά αφορά ανάλογη διαδικασία (υποχρεωτικής ή εθελοντικής μετάταξης).
Κύριε Υπουργέ συνεχίζουμε να ζητούμε επίσης συνάντηση μαζί σας το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας σε σχέση συνολικά με τα ζητήματα που απασχολούνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στους ΟΤΑ.

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Αττικής: Προς αύξηση κεφαλαίου και αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή


Στο ίδιο έργο θεατές με τον ΕΦΚΑ στη θέση του ΤΣΜΕΔΕ πλέον...

H Τράπεζα Αττικής σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €150-200 εκατ. με τη διοίκηση της να προτείνει παράλληλα την τοποθέτηση στρατηγικού επενδυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο ζητούμενο με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας είναι να καλύψει τα €100,2 εκατ. της κρατικής βοήθειας που της είχε χορηγηθεί το 2008, έναντι προνομιούχων μετόχων. Και αυτό γιατί από 1/1/2018 οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές δε θα προσμετρούνται πλέον στα εποπτικά της κεφάλαια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η πρόταση αυτή προκαλεί την αντίδραση ορισμένων στελεχών της κυβέρνησης, που δείχνουν να επιθυμούν τη διατήρηση της επιρροής του Δημοσίου στην τράπεζα. Αυτό σήμερα εξασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής του ΕΦΚΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής με ποσοστό 50,62%. Προκειμένου να παρακάμψει τις αντιδράσεις στελεχών της, η κυβέρνηση φέρεται να προσανατολίζεται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ. Το πώς θα γίνει αυτό όμως γεννά ερωτηματικά, αφού δεν είναι ευδιάκριτο εάν μπορεί να συμμετάσχει ο ΕΦΚΑ στην αύξηση.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αναγνώριση των Διπλωμάτων των Πολυτεχνείων σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                   Αθήνα, 18/8/2017
Αρ. Πρωτ.: 7135                                          Προς :    Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
                                               και Θρησκευμάτων.
                                                                                 κ. Κων/νο  Γαβρόγλου.
                                                                 Κοιν.:  1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
                                                                             2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

Θέμα : “Αναγνώριση των Διπλωμάτων των Πολυτεχνείων σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου”.

Κε Υπουργέ,
Όπως διαπιστώσαμε -και παρά τις προηγούμενες επιστολές μας- στον πρόσφατο Νόμο 4485/17 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, στο άρθρο 46 «Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.» και στην παράγραφο 2 αυτού, αναφέρει: «Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.»
Η παραπάνω άδικη πρόβλεψη η οποία προστέθηκε λίγο πριν την ψήφιση του Νόμου μια και η αρχική εκδοχή που είχε αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση δεν την συμπεριλάμβανε, ακυρώνει την ουσία της αναγνώρισης των Διπλωμάτων των Πολυτεχνείων σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου  και την καθιστά «κενό γράμμα».  Οι μνημονιακές υποχρεώσεις που εκτιμούμε ότι επέβαλλαν την αλλαγή αυτή, για μια ακόμη φορά αποδεικνύονται ισχυρότερες από το αίσθημα δικαίου που επιβάλλει να χορηγηθούν τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15). Όπως εξάλλου γίνεται και με όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ ή ΤΕ), που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και κερδίζουν τα προβλεπόμενα 2 ΜΚ.
Σας καλούμε να αποκαταστήσετε την παραπάνω αδικία και να αποδώστε όσα προβλέπονται από το Ν.4354/15 στο σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν τη Δημόσια Διοίκηση, ως μια κίνηση ελάχιστης αποκατάστασης των συντριπτικών περικοπών και της απαξίωσης στην οποία έχουμε περιέλθει ως κλάδος.

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Εισήγηση: Ο δρόμος που φτιάχτηκε περπατώντας _μια ιστορία για τη σχέση κοινωνίας και τεχνικής.

Game Over


Περιεχόμενα [εμφάνιση]

Μπουσουλώντας

Μετακίνηση, όπως μας πληροφορεί ένα λεξικό, είναι η αλλαγή θέσης, η μετάβαση από ένα σημείο σε ένα άλλο. Και για να καλυφθεί η απόσταση που χωρίζει τα δύο αυτά σημεία, ο άνθρωπος διαθέτει ένα ολόκληρο φάσμα τεχνικών μέσων. Από το στοιχειωδέστερο όλων, αυτό που υπήρξε και το κυρίαρχο (μιλώντας για χερσαίες μετακινήσεις) μέχρι και τον 18ο αιώνα: τα πόδια του. Ή, σε περίπτωση που θέλει να κινηθεί ταχύτερα και με λιγότερη δαπάνη ενέργειας, το εργαλείο του ποδηλάτου είναι το ενδεδειγμένο μέσο. Αν η ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα κι άνεση είναι ζητούμενα, τότε η μηχανή που λέγεται αυτοκίνητο αποτελεί την ιδανική λύση. Η λογική που συνδέει την εξέλιξη από το σώμα (πόδι) στο εργαλείο (ποδήλατο) κι από εκεί στην μηχανή (αυτοκίνητο) μοιάζει αυτονόητη κι αρραγής. Ένα «φυσικό» πρόβλημα τίθεται στον άνθρωπο (από ένα σημείο του «αφηρημένου» χώρου σε ένα άλλο) κι ως συνήθως, αυτός επινοεί (ως homo sapiens) και κατασκευάζει (με τα χέρια του, ως homo faber) μια σειρά τεχνικών μέσων για την επίλυσή του.
Από την οπτική του τεχνολογικού ντετερμινισμού, μια τέτοια εξέλιξη είναι τόσο φυσική όσο φυσικό είναι και το προς επίλυση πρόβλημα. Οι τεχνικές λύσεις ακολουθούν τη δική τους νομοτελειακή λογική την οποία και μεταφέρουν στο κοινωνικό πεδίο. Τα ερωτήματα, οι δισταγμοί και οι ενστάσεις δεν έχουν θέση όσον αφορά στην εξέλιξη της τεχνικής, η οποία φτάνει ενίοτε να εννοείται ως (οιονεί) βιολογική. Με τα λόγια ενός από τους πιο πειστικούς «τεχνολογικούς ντετερμινιστές», ήδη από το 1964 1:
Καμιά αξιολογική κρίση δεν μπορεί να γίνει για μια εξελικτική διαδικασία. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο γιγαντισμός των δεινοσαύρων του Μεσοζωικού αιώνα ήταν «κακός», διότι εν τέλει οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν ενώ οι κροκόδειλοι επέζησαν, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα για το μέλλον του πλάσματος που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον έμφρονα άνθρωπο.

… η μηχανική αυτοματοποίηση αντιστοιχεί στο προτελευταίο δυνατό στάδιο της διαδικασίας που δρομολογείται από την εποχή του οπλισμένου με το λιάνιστρο αυστραλανθρώπου. Η απελευθέρωση των περιοχών του κινητικού εγκεφαλικού φλοιού, που κατακτάται οριστικά με την κάθετη στάση, καθίσταται τέλεια από τη στιγμή που ο άνθρωπος εξωτερικεύει τον κινητικό του εγκέφαλο. Πέραν του σημείου αυτού, δεν μπορούμε να νοήσουμε παρά την εξωτερίκευση της διανοητικής σκέψης, την κατασκευή μηχανών που όχι μόνο θα είχαν τη δυνατότητα να κρίνουν (το στάδιο αυτό έχει ήδη κατακτηθεί) αλλά θα χρωμάτιζαν την κρίση τους συναισθηματικά, θα συμμετείχαν, θα ενθουσιάζονταν ή θα βυθίζονταν στην απελπισία μπροστά στην απεραντοσύνη του έργου τους. Τότε πλέον, και αφού ο έμφρων άνθρωπος θα έχει εξασφαλίσει σε αυτά τα μηχανήματα τη δυνατότητα να αναπαράγονται, δεν θα του έμενε παρά να αποσυρθεί οριστικώς στα παλαιοντολογικά σκότη.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

#PaintBack: Πως το Βερολίνο ξεφορτώνεται τις σβάστικες

Όταν τα νεοναζί γκράφιτι μεταμορφώνονται σε τέχνη


Ο Ibo Omari έχει ένα σχέδιο όποτε βρίσκεται μπροστά σε μια σβάστικα ζωγραφισμένη σε κάποιον από τους τοίχους της πόλης του, το Βερολίνο. Παίρνει ένα σπρέι γκράφιτι από το μαγαζί του και τη σβήνει. Δεν αρκείτε όμως στο να σβήσει απλά το ναζιστικό σήμα, το μεταμορφώνει.

Το κίνημα #PaintBack, με τον Omari να είναι ένας από τους συνδιοργανωτές, κάλυψε τουλάχιστον 20 σβάστικες στο Βερολίνο, αφήνοντας πίσω διάφορες μορφές τέχνης δρόμου και σβήνοντας τα σύμβολα μίσους. Το #PaintBack μεταμόρφωσε τις σβάστικες σε λουλούδια, σε μια γάτα που κάθεται στο παράθυρο, σε ένα ψαλίδι, το σύνθημά του είναι: «Απαντήστε στα μηνύματα μίσους με αγάπη».

Πώς ξεκίνησε όλο αυτό;
Μια μέρα κάποιος μπήκε στο μαγαζί του Omari και ζήτησε σπρέι για να καλύψει μια τεράστια ναζιστική σημαία που κάλυπτε τη παιδική χαρά δίπλα. Ο άντρας ήθελε να σβήσει τη σβάστικα μόνος του, αλλά ο Omari και ο φίλος του είπαν πως θα το αναλάβουν χωρίς καμία χρέωση. Μέσα σε λίγα λεπτά η σβάστικα μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο κουνούπι.

Οι φίλοι του Omari και των διοργανωτών του #PaintBack άρχισαν να τους ειδοποιούν όποτε έβλεπαν σβάστικα σε κάποιο τοίχο. Μέσα απ΄ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η δουλειά του #PaintBack άρχισε να διαδίδεται στο Βερολίνο και σε άλλα μέρη της Γερμανίας, με πολλούς ακόμα να ακολουθούν το παράδειγμά τους.

Γ. Κλωνιζάκης: Πώς οργανώσαμε τη δολοφονία του Παπαδόπουλου

Μια μαρτυρία του Γιάννη Κλωνιζάκη για την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου στις 13 Αυγούστου του 1968, από το βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου «Μαρτυρίες για την δικτατορία και την αντίσταση», εκδόσεις «ΕΣΤΙΑ».


Με τον Αλέκο Παναγούλη γνωριστήκαμε το 1961 στο Πολυτεχνείο της Αθήνας… Αυτός σπούδαζε Μηχανολόγος, εγώ σπούδαζα Πολιτικός Μηχανικός. Στο Πολυτεχνείο υπήρχαν τότε μόνο δυο τάσεις. Η αριστερά και η δεξιά. Μια μαρτυρία του Γιάννη Κλωνιζάκη για την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου στις 13 Αυγούστου του 1968, από το βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου «Μαρτυρίες για την δικτατορία και την αντίσταση», εκδόσεις «ΕΣΤΙΑ».

Στη σχολή Αρχιτεκτόνων κυριαρχούσε η ΕΔΑ, όλες οι άλλες σχολές ανήκαν στην τότε ΕΡΕ. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τον πρώτο πυρήνα της ΕΔΗΝ, της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου, για τις εκλογές στο Πολυτεχνείο.

Το 1964 με είχε επισκεφτεί στα Χανιά ο μακαρίτης ο Αλέκος και μου είπε ότι κάτι δεν πάει καλά. Διότι στην Αμερική δεν μπορούσαν να ανεχθούν την άνοδο του Παπανδρέου και επομένως θα έπρεπε να τον ρίξουν, και ο μόνος τρόπος ήταν μια δικτατορία. Και κάναμε κουβέντες, τι υλικά να μαζεύουμε για δυναμική αντίσταση. Ακόμη και νιτρική αμμωνία, το λίπασμα, που αν την επεξεργαστείς μπορεί να γίνει μια καλή εκρηκτική ύλη. Και επίσης να έχουμε πολυγράφους στη μπάντα.

Όταν έγινε η δικτατορία ήμουν στην Αθήνα, είχα γραφείο τεχνικό στο Μενίδι. Ο κόσμος ναι μεν ήταν εναντίον της επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας, πλην όμως δεν το εξεδήλωνε εύκολα. Ήθελε κάποια τσιγκλίσματα. Δεν ήταν δυνατόν να περιμένει δηλαδή κανείς από τον κόσμο να πάει να μπει μπροστά. Έπρεπε να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι για να ξεκινήσουν. Είναι στο χαρακτήρα του Έλληνα πιστεύω... ότι κάνει ηρωικές πράξεις αλλά θέλει κάποιο τσίγκλισμα.

Δεν μας πείραξαν εμάς τους κεντρώους στην αρχή. Στο αστυνομικό τμήμα του Μενιδίου, υπηρετούσαν άλλωστε πάρα πολλοί Κρητικοί. Ο Σπανάκης από το Λασίθι, ο Νικολακάκης από τα Χανιά, ήταν και από το Ρέθυμνο δυο-τρεις. Οπότε ήταν αδύνατον να μην μάθω αν θα θέλανε να μας συλλάβουν. Και μάλιστα αυτοί αργότερα είχαν ενεργοποιηθεί στην οργάνωση «Ελληνική Αντίσταση» που φτιάξαμε με τον Αλέκο.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Μηχανή λογοκρισίας κι όχι εγγυητής της ισότητας η Google
Μάννα εξ ουρανού ήταν για τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης και απόλυτο κυρίαρχο του διαδικτύου ο συντηρητικός 28χρονος μηχανικός που σε ένα εσωτερικό σημείωμα 3.500 λέξεων απέδωσε σε βιολογικές διαφορές τις αιτίες της μικρής συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Οι απόψεις του Τζέιμς Νταμόρ, διδάκτορα της Χάρβαρντ στη βιολογία των συστημάτων, ότι «οι άνδρες κλίνουν προς τη συστηματική σκέψη εξ ου και γίνονται προγραμματιστές ενώ οι γυναίκες είναι πιο ανοικτές στην αισθητική και στα αισθήματα και όχι στις ιδέες, οπότε αυτό το γεγονός τις οδηγεί στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και της τέχνης» υποβαθμίζουν αν δεν εξαφανίζουν τις κοινωνικές αιτίες που κρατούν τις γυναίκες μακριά από θέσεις ευθύνης σε έντονα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και συμπλέουν με τον πολύπλευρο ρατσισμό που είναι σε έξαρση στις ΗΠΑ από το 2016 και μετά όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε επίσημη υπόσταση και νέα ώθηση στις πιο αντιδραστικές θεωρίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο μηχανικός της Google έκανε γνωστή την απόλυσή του στο ακροδεξιό ιστότοπο Breitbart, πολιορκητικό κριό των περιθωριακών και θρησκόληπτων ακροδεξιών Μέσων Ενημέρωσης που ανέδειξαν τον Τραμπ. Ενδεικτικό στοιχείο της εκλεκτικής συγγένειας μεταξύ Τραμπ και του δικτύου ενημέρωσης Breitbart είναι ότι ο επικεφαλής του Στίβεν Μπανόν ήταν υπεύθυνος στρατηγικής του Τραμπ.

Ωστόσο, η αυξημένη ευαισθησία που επέδειξε η Google απέναντι στον εργαζόμενό της δείχνοντάς του την πόρτα της εξόδου δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο στη βάση της μαχητικής στράτευσής της στο στρατόπεδο του φιλελεύθερου κατεστημένου, μαζί με όλους σχεδόν τους τεχνολογικούς γίγαντες και με μοναδικές εξαιρέσεις την Uber και την Tesla. Μια στράτευση που κορυφώθηκε όταν η Κοιλάδα της Σιλικόνης προσέφυγε εναντίον της απόφασης του Τραμπ τον Ιανουάριο να απαγορεύσει τη βίζα στους υπηκόους επτά μουσουλμανικών κρατών.

50 χρόνια από το «Δικαίωμα στην Πόλη»

Επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο του βρεττανού γεωγράφου Ντέϊβιντ Χάρβεϊ «Εξεγερμένες πόλεις» (2012, εκδόσεις ΚΨΜ) με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την δημοσίευση του βιβλίου του γάλλου φιλόσοφου και κοινωνιολόγου Ανρί Λεφέβρ «Δικαίωμα στη πόλη».


Ντεϊβιντ Χάρβεϊ: Το όραμα του Ανρί Λεφέβρ

Ο Ανρί Λεφέβρ, στο θεμελιώδες έργο του «Το δικαίωμα στη πόλη» (1967) υποστήριξε πως το δικαίωμα αυτό αποτελούσε ταυτόχρονα κραυγή και αίτημα. Η κραυγή ήταν η απάντηση στον υπαρξιακό πόνο μιας κρίσης μαρασμού που υφίστατο η καθημερινή ζωή στην πόλη.Το αίτημα ήταν στην πραγματικότητα ένα πρόταγμα να κοιτάξει κανείς κατάματα την κρίση και να δημιουργήσει μια εναλλακτική ζωή στην πόλη λιγώτερο αποξενωμένη, περισσότερο εποικοδομητική και παιγνιδιάρικη, αλλά, και συγκρουσιακή, διαλεκτική, ανοιχτή σε διεργασίες, σε αντιπαραθέσεις…
Σύμφωνα με τον Ντέϊβιντ Χάρβεϊ, η ιδέα του δικαιώματος στην πόλη γενιέται βασικά στους δρόμους, στις γειτονιές, ως κραυγή καταπιεσμένων ανθρώπων για επιβίωση σε εποχές απελπισίας…

Το βασικό συμπέρασμα του Λεφέβρ ήταν ότι η πόλη που ξέραμε και ονειρευόμασταν κάποτε, εξαφανιζόταν με γρήγορους ρυθμούς και δεν θα μπορούσε να επανέλθει ξανά στην -παλιά της μορφή …Η παραδοσιακή μορφή της πόλης έχει εξοντωθεί από την αχαλίνωτη καπιταλιστική ανάπτυξη, θύμα μιας ακατάπαυστης ανάγκης να απορροφηθεί το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο στην ατέρμονα και κατακλυσμιαία επέκταση της πόλης, ανεξάρτητα από κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ή πολιτικές επιπτώσεις. Ο Λεφέβρ υποστηρίζει ότι πολιτική μας υποχρέωση είναι να οραματιστούμε και να ανασυστήσουμε ένα εντελώς διαφορετικό είδος πολης, έξω από το απεχθές χάος ενός κεφαλαίου που ωθεί στην ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση και αστικοποίηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη δημιουργία ενός ισχυρού αντικαπιταλιστικού κινήματος που θα έχει στόχο του τον μετασχηματισμό της καθημερινής ζωής στην πόλη.

Ο Λεφέβρ γνώριζε πολύ καλά από την ιστορία της Παρισινής Κομμούνας ότι ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός ή ακόμα και ο αναρχισμός σε μια πόλη αποτελεί μια ανέφικτη πρόταση… Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας στην πόλη ως εκκολαπτήριο επαναστατικών ιδεών και κινημάτων… (Θεωρούσε) ότι εκείνοι που οικοδομούν και συντηρούν τη ζωή της πόλης έχουν πρωταρχικό δικαίωμα σε εκείνο που παράγουν και ότι μια από τις διεκδικήσεις τους είναι το αναφαίρετο δικαίωμα να φτιάξουν μια πόλη όπως την επιθυμούν….

Ο Λεφέβρ κατάλαβε πολύ καλά, ιδίως μετά την μελέτη του με τίτλο «Η Κομμούνα του Παρισιού» που κυκλοφόρησε το 1965, ότι τα επαναστατικά κινήματα συχνά, αν όχι πάντοτε, προσλαμβάνουν μια διάσταση πόλης. Αυτό τον οδήγησε αμέσως σε ρήξη με το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο υποστήριζε ότι το προλεταριάτο των εργοστασίων αποτελούσε την δύναμη που θα ηγούνταν μιας επαναστατικής αλλαγής. Με την μπροσούρα για «το Δικαίωμα στην πόλη» που δημοσίευσε το 1967, ο Λεφέβρ είχε ως στόχο του να προκαλέσει την παραδοσιακή μαρξιστική συλλογική η οποία ποτέ δεν είχε αποδώσει στην πραγματικότητα της πόλης ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο πλαίσιο της επαναστατικής στρατηγικής. Ο Λεφέβρ, επικαλούμενος την «εργατική τάξη» ως παράγοντα επαναστατικής αλλαγής υπονοούσε σιωπηρά ότι η επαναστατική εργατική τάξη αποτελούνταν από εργάτες των πόλεων και όχι αποκλειστικά από βιομηχανικούς εργάτες…Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της παραδοσιακής Αριστεράς εξακολουθεί να δυσκολευεται να αντιληφθεί την επαναστατική δυναμική κοινωνικών κινημάτων πόλης. Συχνά απαξιώνονται ως απλώς ρεφορμιστικές προσπάθειες αντιμετώπισης συγκεκριμένων (και όχι συστημικών) ζητημάτων, και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται ούτε επαναστατικά ούτε γνήσια ταξικά κινήματα.

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Η ιταλική Enel ξεκίνησε την κατασκευή του μεγαλύτερου αιολικού στη χώρα...και ευχαριστεί την κυβέρνηση για τις διευκολύνσεις...και ευχαριστεί την κυβέρνηση για τις διευκολύνσεις...

Διαβάστε και εδώ για παραπάνω πληροφορίες

Μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών, μπήκε μπροστά από τον περασμένο Ιούνιο, με την Ιταλική εταιρεία που αναπτύσσει το έργο να πλέκει το εγκώμιο της κυβέρνησης για τη συμβολή της στην υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για την ιταλική Enel η οποία ξεκίνησε την κατασκευή του μεγαλύτερου και πιο πολύπλοκου αιολικού συμπλέγματος πάρκων στον Καφηρέα στην Εύβοια, με συνολική ισχύ 167 MW και συνολικό ύψος επένδυσης τα 300 εκατ. ευρώ.

Για να ξεκινήσει το έργο πάντως καθοριστική στάθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει συγκεκριμένες χρονικές παρατάσεις - κάποιες εκ των οποίων αφορούσαν ειδικά στο συγκεκριμένο έργο - προκειμένου να μη χαθεί η σύμβαση για την εγγυημένη τιμή αποπληρωμής της πράσινης ενέργειας που θα παράγεται.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η ιταλική εταιρεία που είναι διεθνής κολοσσός και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση προκειμένου να πραγματοποιήσει το Σεπτέμβριο ειδική τελετή εγκαινίων για την έναρξη της επένδυσης. 

Το πάρκο

Το έργο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις 28 Ιουνίου, αναπτύσσεται από τη θυγατρική της Enel, Enel Green Power Hellas, στη νότια Εύβοια κοντά στην περιοχή Καφηρέας στο δήμο Καρύστου. Πρόκειται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα αποτελεί το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας, με παραγωγή 483GWh ετησίως, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες 129 χιλιάδων νοικοκυριών και η οποία θα οδηγεί στην αποφυγή εκπομπής 433 χιλιάδων τόνων CO2 ετησίως. Σημειώνεται ότι το έργο θα συνοδεύεται με υποβρύχια διασύνδεση 150 kV που θα μεταφέρει την ενέργεια στο ηπειρωτικό σύστημα.

Η εταιρεία λειτουργεί ήδη δύο πάρκα ισχύος 7,5 και 9 MWστην Κάρυστο, ενώ συνολικά στη χώρα διαθέτει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά) ισχύος 308MW.

Ποιοι είναι οι 10 ανοιχτοί λογαριασμοί των επαγγελματιών προς τον ΕΦΚΑΞέχασαν και τα αναδρομικά από το 2012....

Δέκα ανοιχτούς "λογαριασμούς" έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε σχέση με τις εισφορές, τις οποίες πρέπει να καταβάλλουν.

Αυτοί είναι: Η καταβολή τρεχουσών εισφορών, ο αρνητικός και ο θετικός συμψηφισμός με βάση το εισόδημα του 2016, το χαράτσι 7% για επικουρικό και 4% για εφάπαξ, η εξόφληση εισφορών 2016, ο γρίφος με την απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, η νέα ρύθμιση, η αποσύνδεση επαγγελματικής ιδιότητας - ασφάλισης και η επιδότηση εισφορών για τα μπλοκάκια.

Πιο αναλυτικά, οι "λογαριασμοί" αυτοί έχουν ως εξής:

1) Καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές του Ιουλίου, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές του Αυγούστου κοκ.

2) Αρνητικός συμψηφισμός των εισφορών που καταβλήθηκαν στο 9μηνο του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015 με τις εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016.

Ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει πως οι εισφορές κάθε έτους υπολογίζονται με βάση το δηλωτέο εισόδημα του προηγούμενου.

Δεδομένου πως οι δηλώσεις για το 2016 ολοκληρώθηκαν τον περασμένο μήνα, οι επαγγελματίες κατέβαλαν εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015.

Όσοι επαγγελματίες δήλωσαν χαμηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015, θα πρέπει να δουν αναδρομικές μειώσεις στις τρέχουσες εισφορές τους από τον ερχόμενο Οκτώβριο, οπότε θα κληθούν από τον ΕΦΚΑ να καταβάλουν τις εισφορές με βάση το 2016.

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Αυτή είναι η σύμβαση με την Fraport


Η παραχώρηση των 14 κερδοφόρων Περιφερειακών Αεροδρομίων στην εταιρεία Fraport, ήταν μια από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει στα πλαίσια του 3ου Μνημονίου. Σήμερα, η σύμβαση αυτή έρχεται στην δημοσιότητα και αποκαλύπτονται όροι που αφορούν τόσο το δημόσιο συμφέρον, όσο και τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σύμβαση, που όπως θα δείτε φέρει τις υπογραφές των υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη, Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και της Fraport, το Δημόσιο θα πληρώνει τα έξοδα και η Fraport θα εισπράττει
Όπως θα δείτε παρακάτω, στις 295 σελίδες που δημοσιεύει το ThePressProject, η εταιρεία έχει την δυνατότητα να μειώσει το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί, αν χρειαστούν βελτιωτικά έργα στα αεροδρόμια που αποκτά, απαλλάσσεται από ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη και έξοδα περιβαλλοντικών μελετών. Ακόμη, θα δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει να κάνει αλλαγές στην νομοθεσία του οι οποίες θα επηρεάζουν τα έξοδά της, όμως για παράδειγμα στις συμβάσεις εργασίας. Θα λαμβάνει αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα που μεταβιβάσθηκαν (ιμάντες αποσκευών, κλιματιστικά), ή για καθυστερήσεις έργων λόγω αρχαιολογικών ευρυμάτων. Η Fraport θα μπορεί να αναβάλει την πληρωμή του μισθώματος για λόγους ανωτέρας βίας ή να παρατείνει την διάρκεια της 40ετούς σύμβασης σε περίπτωση που το δημόσιο χρωστά αποζημιώσεις ύψους 5.000.000 ευρώ. 

Δίνεται το ελεύθερο στην εταιρεία να ορίζει Αεροναυτικά τέλη ή μη, χωρίς την παρέμβαση καμίας κρατικής αρχής, ενώ δικαιούται να γνωστοποιήσει στο κράτος πως δεν επιθυμεί τις υπηρεσίες που βρίσκονται στα αεροδρόμια, όπως Snack Bar, Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κ.α. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος θα πρέπει να αποζημιώσει τις εταιρίες και να λύσει τη συνεργασία του μαζί τους. Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, η Fraport δεν δεσμεύεται να διατηρήσει τους υπαλλήλους της ΥΠΑ, ενώ το κράτος οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης με όσους τυχόν απολυθούν.Τέλος, το Δημόσιο θα πληρώνει και για οποιονδήποτε θάνατο ή ζημιά προσώπου ή περιουσίας εξαιτίας πράξεως ή παραλείψεως κάποιου «μέρους της Σύμβασης» , όπως αναφέρεται.

Οι δικηγόροι κάνουν ιδιωτική ασφάλιση για να γλυτώσουν τα «χαράτσια» του νόμου Κατρούγκαλου

... και να μπλέξουν με την ιδιωτική ασφάλιση των επαγγελματικών ταμείων. 


Να απαλλάξει τους δικηγόρους από τα υπέρογκα ποσά, για ασφάλιση, επικουρικά κλπ που τους έχει φορτώσει ο νόμος Κατρουγκαλου, προσπαθεί ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας.

Και αυτό γιατί η πλειοψηφία των δικηγόρων δηλώνει πια αδυναμία πληρωμής αυτών των εισφορών, με αποτέλεσμα να μένει εκτός ασφαλιστικών αλλά και επικουρικών ταμείων.

Τώρα λοιπόν, μετά την συμφωνία για ασφάλιση των δικηγόρων και των οικογενειών τους σε ιδιωτική εταιρεία για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με πολύ οικονομικούς όρους, προχωρά σε μια άλλη παρόμοια κίνηση.

Φαίνεται ότι έχει ήδη συμφωνήσει με το υπουργείο Εργασίας, ώστε να αποσχιστεί ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης των δικηγόρων από το ΕΤΕΑΠ.

Μια τέτοια κίνηση θα ανακουφίσει οικονομικά μεγάλο μέρος των δικηγόρων. Και αυτό γιατί σήμερα το ποσοστό για το επικουρικό είναι ένα 7% επί των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Όπως λέει ο σύμβουλος του ΔΣΑ (και μέλος του ΔΣ του ΕΦΚΑ) Δημήτρης Βερβεσός στο newpost.gr “ήδη έχει ολοκληρωθεί από τον ΔΣΑ η προετοιμασία σχετικής διάταξης που προωθήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο όπως φαίνεται θα προχωρήσει σε νομοθέτηση της πρότασης μια και αυτό είναι και μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης με την Οδηγία 2341/16 ΕΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Συμφώνα με πληροφορίες, η ρύθμιση που είναι πιθανόν να περάσει αμέσως μόλις αρχίσουν οι εργασίες της Βουλής, τέλη Αυγούστου, προχωρα στην η απόσχιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από το ΕΤΕΑΠ και η δημιουργία επαγγελματικού ΤΕΑ με ταυτόχρονη κατάργηση του 7% των εισφορών επικούρησης.

Κάτι τέτοιο θα ανακουφίσει χιλιάδες συναδέλφους, λέει ο κ. Δ Βερβεσός και «πιέζουμε ώστε η ρύθμιση να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα , μια και η κατάσταση είναι πολύ άσχημη οικονομικά για την πλειοψηφία των δικηγόρων»

Προφανως, στον ΔΣΑ, δεν κάνουν διακοπές μια και οι δικηγόροι είναι από τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τα προβλήματα πολλά και κυρίως «εκρηκτικά».

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για τις εισφορές επικουρικού - εφάπαξ -Αφορά & μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους

Υπογράφηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσου Πετρόπουλου για την επιβολή της εισφοράς 7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ σε μερίδα των ελευθέρων επαγγελματιών. Και οι δύο αυτές εισφορές θα επιβληθούν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος των επαγγελματιών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή:

"Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους µισθωτούς.

Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισµένων από 1.1.1993 και εφεξής µισθωτών και όλων των πριν και µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένων αυτοτελώς απασχολούµενων, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο για τους µισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούµενους επί του εισοδήµατός τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρµοζοµένου και του άρθρου 98.

Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των εισφορών των µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων µισθωτών, εφαρµόζονται οι επιµέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε εξαίρεση τους µισθωτούς ασφαλισµένους στους τοµείς προνοίας του τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει το θέµα διαφορετικά καταργείται." Κατόπιν των ανωτέρω, από 1-1-2017 ισχύουν τα κάτωθι σε ότι αφορά τις κρατήσεις υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και την βάση υπολογισμού τους:

Α. Για τους Μισθωτούς

Παλαιοί ασφαλισμένοι

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Η μεγάλη σφαγή στη Μακρόνησο


Με αφορμή προηγούμενη ανάρτηση μας για τα αυθαίρετα στη Μακρόνησο

Για τον «Γολγοθά». Σκίτσο του Γιώργου Φαρσακίδη, 1949 
«Σήμερα χύσανε μου το φως μου. Είμαι καλά!/ Είμαι καλά! Χτες κόψανε τα νύχια μου./ Τρόμοι μου πήραν τη μιλιά μου. Είμαι καλά!/ Σεισμοί γκρεμίσανε τα φρένα μου. Είμαι καλά!/ Είμαι καλά! Αύριο θα με σταυρώσουν./ Είμαι καλά! Είμαι καλά! Είμαι καλά!/ Είμαι καλά! Κι ας μην έχω πια μυαλό να το σκεφτώ./ Είμαι καλά! Κι ας μην έχω μιλιά να το φωνάξω./ Είμαι καλά! Κι ας μην έχω χέρι να το γράψω./ Γι' αυτό το σκάβω. Το σμιλεύω επιτύμβιο,/ σ' αυτό το τρελό Νεκροταφείο,/ πως όλοι οι νεκροί του: "ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ!.."».

Μενέλαος Λουντέμης1

Το απόγευμα της 29ης Φεβρουαρίου 1948, οι διαπιστευμένοι συντάκτες στο υπουργείο Στρατιωτικών πληροφορούνταν ότι στο στρατόπεδο της Μακρονήσου είχαν ξεσπάσει αιματηρά επεισόδια με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Την επόμενη, Δευτέρα 1η Μαρτίου του 1948, στα γραφεία των εφημερίδων έφτασε μία ανακοίνωση του υπουργείου Στρατιωτικών, που με εντελώς κυνικό τρόπο επιβεβαίωνε το γεγονός, που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η φρικιαστικότερη και τραγικότερη, ίσως, σελίδα του εμφυλίου πολέμου. «Την 29η Φεβρουαρίου - έλεγε η ανακοίνωση2 - άνδρες του Στρατοπέδου Μακρονήσου εις το οποίον υπηρετούν οι επικίνδυνοι κομμουνισταί, κατά τη διάρκειαν της θρησκευτικής τελετής, επετέθησαν κατά της φρουράς του Στρατοπέδου προς αφοπλισμόν της. Η τελευταία, αμυνομένη, έκαμε χρήσιν των όπλων και η τάξις απεκατεστάθη. Απώλειαι στασιαστών 17 νεκροί και 61 τραυματίες. Εκ των ημετέρων, 4 τραυματίαι διά λιθοβολισμού. Οι τραυματίαι μεταφέρονται εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον».

Την ίδια ημέρα, η εφημερίδα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας «Εξόρμηση» δημοσίευε στην τελευταία της σελίδα, υπό τον τίτλο «Μοναρχοφασιστική δολοφονική προβοκάτσια στο Μακρονήσι», την εξής είδηση3: «Διψασμένος από αίμα ο μοναρχοφασιστικός λύκος έπεσε πάνω στους δημοκρατικούς φαντάρους που κρατάει στο στρατόπεδο του Μακρονησιού. Ετσι διέταξε ο καινούριος Αμερικάνος στρατηγός Φον Φλιτ. Την ώρα που πήγαιναν στην εκκλησία, την Κυριακή στις 29 Φλεβάρη, τους βάρεσαν στο ψαχνό ακόμα και με πυροβολικό. Σκότωσαν 17 και τραυμάτισαν 61. Το καινούριο αυτό μοναρχοφασιστικό έγκλημα ξεπερνάει σε αγριότητα και τα χιτλερικά εγκλήματα. Η καρδιά του λαού μας γεμίζει από μίσος ενάντια στους Αμερικάνους και στους μοναρχοσοφούληδες οργανωτές του και ζητάει εκδίκηση». Η «Εξόρμηση» φαίνεται πως αντλούσε τις πληροφορίες της από τα επίσημα ανακοινωθέντα κι από κάποιες πιο ανεξάρτητες πηγές. Κι ενώ πολιτικά αντιλαμβανόταν την ουσία των πραγμάτων, δεν ήταν σε θέση να περιγράψει τα γεγονότα με την ακρίβεια που είχαν γίνει. Πώς, όμως, είχαν γίνει; Πριν απαντήσουμε σ' αυτό το ερώτημα, οφείλουμε να σημειώσουμε πως εκείνη ακριβώς τη μέρα που η εφημερίδα του ΔΣΕ έδινε την παραπάνω είδηση, δηλαδή την 1η Μαρτίου 1948, ένα νέο δολοφονικό πογκρόμ εναντίον των δημοκρατικών φαντάρων, πιο φρικιαστικό, πιο εξοντωτικό και πιο ανελέητο από το προηγούμενο, είχε ως αποτέλεσμα να κοκκινίσει με αθώο αίμα ο άνυδρος βράχος της Μακρονήσου.

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

το μεγάλο πανοπτικό είναι (πια) και εσοπτικό«Κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Google, λαμβάνει μέρος σε μια δωδεκάδα πειράματα τουλάχιστον». Η δήλωση αυτή έγινε το 2012 από τον επικεφαλής οικονομολόγο της Google κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου οργανωμένου από την ίδια την εταιρεία. Και συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι κάθε χρόνο, στα πλαίσια αυτής της διαρκούς καταγραφής κι ανάλυσης της δραστηριότητας των χρηστών, η εταιρεία επικεντρώνεται σε περισσότερα από 500 αντικείμενα μελέτης και κάνει περισσότερα από 5000 πειράματα. Αν τα μεγέθη αυτά αφορούν μόνο στην Google, υπολογίστε πόσα μπορεί να είναι τα πειράματα που διεξάγονται συνολικά από τις κάθε είδους επιχειρηματικές και κρατικές οντότητες που βασιλεύουν στον κυβερνοχώρο. Το συμπέρασμα από έναν τέτοιο υπολογισμό θα ήταν ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλά με καταιγισμό τέτοιων «ερευνών», αλλά ότι το διαδίκτυο είναι στην ουσία του ένα διαρκές πείραμα· με πειραματόζωα εμάς τους ίδιους…
Κάθε μέρα, εκατομμύρια δοκιμές, έρευνες και πειράματα χειρίζονται και κατευθύνουν το περιεχόμενο που βλέπουμε online προκειμένου να μας ακτινογραφήσουν, να μας καταγράψουν, αλλά και να μας κατευθύνουν με στόχο, τις περισσότερες φορές, το κέρδος, αλλά όχι μόνο. Ο «θησαυρός» των συσσωρευμένων προσωπικών στοιχείων και των εξελιγμένων τεχνικών χειραγώγησης έχει φτάσει σε τέτοιο μέγεθος ώστε η απλή κερδοφορία να είναι πια σχεδόν μπανάλ· τετριμμένος στόχος, που υπολείπεται της δυνατότητας ελέγχου - και όχι μόνο παρακολούθησης - σε μαζική κλίμακα. That’s big business!

Ηκατανόηση του internet ως του μεγαλύτερου πειράματος ελέγχου και χειραγώγησης στην ανθρώπινη ιστορία δεν συνεπάγεται απαραίτητα «σκοτεινές δυνάμεις» που ραδιουργούν και συνωμοτούν στις ψηφιακές λεωφόρους, μολονότι δεν λείπουν τέτοιες. Στην πλειονότητά τους, τα πειράματα διεξάγονται με πρόσχημα τον εταιρικό ανταγωνισμό και το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι πολλές από τις διαστάσεις αυτού του φαινομένου που μετατρέπει την καθημερινή ζωή σε υλικό παρατήρησης και επέμβασης γίνονται ευνοϊκά δεκτές από το κοινό, εφόσον συνοδεύονται από την διαβεβαίωση ότι όλα γίνονται για να βελτιωθούν «οι παρεχόμενες υπηρεσίες» και η «διαδικτυακή εμπειρία».

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σ.Μ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr,www.sea.org.gr

Αθήνα, 9/8/2017
Αρ. Πρωτ. : 412

Προς
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κοινοποίηση
            1. ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
         
            2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

            3. ΥΠΕΝ/Γρ. Γ. Γ., κ. Μπαριτάκη

            4. ΥΠΕΝ/Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
               
                 Περιβάλλοντος, κ. Κλαμπατσέα

          
   5. ΥΠΟΙΚ/Γ. Γρ. Δημόσιας Περιουσίας, κ. Πέρκα
                (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη του
                 Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση
                 της Δημόσιας Περιουσίας)
       
             6. ΥΠΟΙΚ/ΓΓΔΠ/Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

             7. ΥΠΠΟΑ/Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,
                 κ. Κονιόρδου
             8. ΥΠΠΟΑ/Γ. Γ. Πολιτισμού, κ. Μ. Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη
             9. ΥΠΠΟΑ/Γ. Δ/ντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
                 Κληρονομιάς, κ. Ε. Κόρκα ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) που αφορά
στο έργο «Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγ. Κόσμα»

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.), επαγγελματικό και επιστημονικό σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού, αποτελεί, από το 1959, το συλλογικό όργανο έκφρασης των αρχαιολόγων και επιστημόνων συναφών κλάδων, οι οποίοι στελεχώνουν τις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της αρχαιότερης του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για επιστημονικό φορέα με βαρύνοντα θεσμικό ρόλο στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς, έχοντας διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου προστασίας των αρχαιοτήτων.
Στους σκοπούς του, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του, συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων, «Η καλλιέργεια της αρχαιολογικής επιστήμης και γενικά η μέριμνα για τις αρχαιότητες […]», ενώ Χρέοςτων μελών του Συλλόγου «είναι η υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού έναντι οποιασδήποτε επιβολής, υποβάθμισης ή συκοφάντησης». Στην κατεύθυνση αυτή, ο Σ.Ε.Α. προβαίνει συστηματικά στην επεξεργασία ολοκληρωμένων θέσεων για τα θεσμικά ζητήματα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, μάχεται επί δεκαετίες για την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη της μνημειακής κληρονομιάς της χώρας, προβαίνει σε έλεγχο των πεπραγμένων, των αποφάσεων και των έργων της Διοίκησης, ενώ, όποτε χρειάζεται, δεν διστάζει να υπερασπίσει με δυναμισμό και κινητοποιήσεις τις αρχαιότητες και το περιβάλλον τους. Παράλληλα, καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες, ώστε οι πολιτικές ολοκληρωμένης προστασίας να καταλήγουν στην απόδοση των μνημείων στους τελικούς δικαιούχους: στο κοινωνικό σώμα, στους πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου.