Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Στήριξη στους εργαζόμενους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                           Αθήνα, 17-2-2017

Αρ. Πρωτ.: 7056
                                                                   Προς:  1.  Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
                                                                               2. Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ
                                                                               3. Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ.
                                                                   Κοιν:   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα :       Στήριξη στους εργαζόμενους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

   
       Σε απάντηση του από 12/2/2017 εγγράφου σας για  την ένταξη των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και για την ένταξη του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, σας αναφέρουμε ότι συμφωνούμε και προσυπογράφουμε το αίτημα σας.
        Η λειτουργία και επαρκής στελέχωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι απαραίτητη για την προστασία του επαγγέλματος του μηχανικού.
        Θα σταθούμε στο πλάι σας στο δίκαιο αυτό αίτημα και δηλώνουμε τη διαθεσιμότητα μας για οποιαδήποτε στήριξη κρίνεται εσείς.
         
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου